Wettelijke vermeldingen

Uitgever

De website www.la-mancelle.com wordt gepubliceerd door het bedrijf CARAVANES LA MANCELLE.
Maatschappelijke zetel: 45 Boulevard Pierre Lefaucheux – 72025 Le Mans

De directeur van de publicatie is de heer RAYNAUD VERRIER, als wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf CARAVANES LA MANCELLE.

Conceptie | realisatie

Het ontwerp en de realisatie werden verzorgd door het bedrijf Babaweb.

Redactiemanagement

De monitoring en implementatie ervan wordt verzorgd door het bedrijf CARAVANES LA MANCELLE.

De huidige site vormt een werk waarvan CARAVANES LA MANCELLE de auteur is, beschermd door de geldende wetgeving (artikel L.122-4 van de code van de intellectuele eigendom).

De verschillende elementen van de website (lay-out, structuur, grafisch charter, enz …) zijn beschermd door rechten en kunnen niet worden gekopieerd of geïmiteerd zonder uitdrukkelijke toestemming.
Iedereen die zich niet aan de wettelijke bepalingen houdt, maakt zich schuldig aan het namaakproces en is strafrechtelijk verplicht.
De logo’s, teksten, foto’s, video enz … zijn eigendom van CARAVANES LA MANCELLE of van derden die CARAVANES LA MANCELLE hebben gemachtigd om ze te gebruiken.

De persoonlijke adressen die op de site worden verzameld, zijn het resultaat van de vrijwillige communicatie van een e-mailadres bij het indienen van een e-mailbericht. De verzamelde e-mailadressen worden alleen gebruikt om de gevraagde informatie-elementen te verzenden.
De verzamelde informatie zal niet worden overgedragen aan derden.
In overeenstemming met artikel 34 van de Data Protection Act van 6 januari 1978, hebt u het recht op toegang tot, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. Gebruik dit contactformulier om dit recht uit te oefenen.

Notre site utilise des cookies afin de nous permettre de réaliser des statistiques de visites. En cliquant sur le bouton "J'accepte" ou en poursuivant la visite vous acceptez l'utilisation de ces cookies

Consultez notre politique de confidentialité pour plus de détails.